Διεύθυνση

24o χλμ. Θεσ/νίκης – Μουδανιών
Κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκης
TK. 57500, ΤΘ. 5101

Επικοινωνία

C o m i n g S o o n

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ τ ε Μ α ζ ί Μ α ς